کانال تلگرامی روزمرّگی های یک محیط‌بان فیلمی درباره چرایی شوم د انستن جغدها در فرهنگ عامه را منتشر کرد.