سعید نمکی وزیر بهداشت امروز در مراسم تولید فرآورده کلینیکال ترایال واکسن رازی که برای تست انسانی و گذراندن آن در موسسه رازی تولید شده است، گفت: واکسن کووپارس کرونای شرکت رازی به عنوان نخستین واکسن تزریقی - استنشاقی است.

وزیر بهداشت افزود: در آینده نزدیک ایران بهترین واکسن های دنیا را تولید خواهد کرد و برای تولید واکسن‌های نوپدید آماده هستیم.

وی ادامه داد: واکسیناسیون کرونا از 21 بهمن در کشور آغاز می‌شود.

وزیر بهداشت  اضافه کرد: واکسن کووپارس اولین واکسن تزریقی-استنشاقی در جهان است که در موسسه رازی تولید شده است.