در حال حاضر کیفیت هوای شهر تهران با شاخص 136 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار گرفت؛ در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی ، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون 101 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه داشته و پیش بینی می شود روز آینده نیز کیفیت هوای تهران، آلوده باشد. در حال حاضر دمای هوای تهران 13 درجه سانتیگراد و سرعت باد 1.7 متر بر ثانیه است و طبق پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوا، کمینه دما در روز آینده 8 درجه، بیشینه دما 15 درجه و سرعت باد 2.9 متر بر ثانیه باشد.