زهرا نژاد بهرام، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهرا ن درباره سرانجام پرونده ۲ شهردار دستگیر شده منطقه ۲ و ۸ پایتخت اظهار داشت: پرونده حسن رحمانی و مهناز استقامتی هنوز در مرحله بازپرسی است و خبرجدیدی در این زمینه به شورای شهر واصل نشده است.

وی در خصوص تقلیل ساعت منع تردد شبانه گفت: به نظرم باید اطلاعات و آمار لازم از پلیس راهور و سازمان حمل و نقل ترافیک دریافت شود و بررسی‌ها صورت گیرد.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: یک نکته مهم وجود دارد که شرایط کرونا در شهرها به خصوص تهران ثابت نیست و هر روز ممکن است دوباره شرایط قرمز شود.

نژاد بهرام گفت: پیشگیری بهترین امر در این شرایط است و نباید از آن غفلت داشت.