بهادری جهرمی رییس کانون وکلا، کارشناسان و مشاوران در مراسم امضای تفاهم نامه این نهاد با کمیته امداد اظهار کرد: توفیق داشتیم که در مرکز کانون وکلا در موضوع خدمات معاضدتی خدماتی ارائه دهیم.

او با بیان اینکه بیش از ٢ میلیون خدمات معاضدتی داشتیم که در حوزه پیشگیری و مراجعه بوده است، بیان کرد: این خدمات بدون اخذ هیچ وجهی انجام شده است.

رئیس مرکز وکلا با بیان اینکه ۶٧ هزار پرونده وکیل معاضدتی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داشتیم، گفت: برکت همه فعالیت‌های دیگر مرکز از همین قسم خدماتی است که این مرکز دارد ارائه می‌کند.

بهادری جهرمی گفت: در حدود ۶ ماه اخیر مشاوره تلفنی را برقرار کردیم که تا کنون ٢٠٠ هزار تلفن را پاسخگو بوده ایم.

او با بیان اینکه در گذشته این خدمات وجود داشته است، اما در حال حاضر باید توسعه یابد، گفت: خدمات کارشناسی و حقوقی رایگان به مددجویان همیشه وجود داشته است.

بهادری جهرمی گفت: آن‌ها می‌توانند در خصوص خرید و فروش هر چیزی از کارشناسان ما استفاده کنند و داوطلب ارائه خدمت بیش از نیاز و تقاضا است.

او با بیان اینکه بیش از ١٣ هزار کارشناس در سراسر کشور داریم و تاکنون از نظر تعداد به مشکل نخورده ایم، گفت: در دعاوی قضایی مسئولیت سخت‌تر است و هیچ هزینه‌ای بنا نیست دریافت شود که این امر از مصائب آتی پیشگیری می‌کند.

بهادری جهرمی ادامه داد: دو حوزه دیگر برای افراد تحت پوشش ایجاد شده است که در حوزه پذیرش و آزمون بوده است.

بهادری گفت: ٢٢٠ نفر تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند که در این مجموعه تا کنون قبول شدند و برای این افراد اشتغال مولد ایجاد شد و برای فرایند‌های جذب و صدور پروانه هیچ هزینه‌ای دریافت نشده است.

او با بیان اینکه امسال در میان ١۶ هزار نفری که آزمون کتبی کانون وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده را قبول شدند ۵۵٠ نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، گفت: در حوزه مالی و آموزشی این افراد را حمایت می‌کنیم.

رئیس مرکز وکلا با بیان اینکه آمادگی این را داریم که در حوزه حمایت پیش از آزمون و ارایه جزوات خدماتی افراد تحت پوشش کمک کنیم، گفت: افرادی که قبول می‌شوند خودشان بهترین یاوران افراد جدیدی هستند که به این خانواده اضافه می‌شوند.

بهادری جهرمی گفت: اعضای مرکز به نوعی به صورت سیستماتیک و داوطلبانه اعلام کردند که می‌خواهند در اقدامات خیرخواهانه فعالیت کنند و در حال حاضر در سیستان و بلوچستان مرکز نیکوکاری‌ ایجاد شده است.

او با بیان اینکه کارشناسان اعلام کردند که درصدی از حقوقشان صرف امور خیریه شود و ما راهکاری بهتر از ایجاد مرکز نیکوکاری ندیدیم، افزود: هفته آتی (هفتم اسفندماه) کلنگ زنی بیمارستانی را داریم که با حمایت کارشناسان و وکلای مرکز رقم خورده است.

رئیس کانون وکلا گفت: دیوان داوری مرکز در سراسر کشور فعال شده است و آمادگی داریم در تمام نقاط کشور خارج از محکمه و بدون هزینه مشکل حقوقی مددجویان برطرف کنیم.