مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد در مراسم امضای تفاهم نامه مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده با کمیته امداد اظهار کرد: کمیته امداد به دلیل اهمیت نسبت به محرومان پاسگاه امام بود و دومین نهادی بود که بعد از انقلاب تاسیس شد.

او با بیان اینکه حمایت از محرومین در نگاه امام حایز اهمیت بود و این نهاد خواستگاه امام بود و درحال حاضر خواستگاه مقام معظم رهبری است، گفت: کمیته امداد افتخار دارد که از یادگاری امام صیانت کند.

بختیاری گفت: حمایت حقوقی جایگاه بسیار حساسی دارد و هیچ امضایی از مددجو نباید بدون مشاوره حقوقی انجام گیرد و این امر باید مورد حمایت باشد.

او با بیان اینکه خدمات مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران باید توسعه یابد و ما در کنار پزشک خانواده باید حقوق دان خانواده هم داشته باشیم، گفت: وجود وکیل خانواده ۵٠ تا ۶٠ درصد پرونده‌ها کاهش پیدا می‌کند.

رییس کمیته امداد ادامه داد: کمیته امداد حمایت حقوقی را تکلیف خود می‌داند چرا که افرادی را داریم که حقشان خورده شده است.

او با بیان اینکه با این تفاهم نامه امیدواریم بنا بر تکلیفمان آگاهی‌ها و حمایت‌های حقوقی به مددجویان داده شود، افزود: اگر لبان یتیمی بخندد آن جا موجب خنده خدا و امام زمان و نایب بر حقشان حضرت خامنه‌ای واقع خواهد شد.

بختیاری گفت: جامعه هدف بهزیستی نیز جزء ولی نعمتان ما هستند.