علی خندانی رئیس کانون سردفتران با اشاره به برون سپاری برخی از خدمات سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: با توجه به پراکندگی سازمان ثبت و محدودیت هایی که در این سازمان وجود دارد، دفاتر ثبت اسناد رسمی می‌توانند بسیاری از صلاحیت‌های سازمان ثبت را داشته باشند، زیرا این دفاتر  پراکندگی خوبی دارند .

وی ادامه داد: اجرای اسناد رسمی اولین موضوعی بود که در این حوزه اجرایی و به دفاتر ثبت اسناد ارجاع شد و این کار با موفقیت در حال اجرا است. در بستر این موضوع افراد در حوزه چک، مهریه و اسناد رهنی دیگر نیاز نیست مانند گذشته  حتماً به سازمان ثبت مراجعه کنند، بلکه آن‌ها می‌توانند با مراجعه به نزدیکترین دفاتر ثبت اسناد برای چک یا سند رهنی خود تقاضای صدور اجراییه داشته باشند.

خندانی با اشاره به تکمیل فرآیند ثبت الکترونیکی گفت: تمام فرآیندهای ثبتی از جمله اتفاقات خوبی بود که در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوست و اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که احساس ما و همکارانمان بر این است که اگر این ثبت الکترونیکی زودتر به وقوع می‌پیوست، بسیاری از مشکلات ما قابل حل بود.

رئیس کانون سردفتران تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونایی باید سعی کنیم تا افراد مراجعه کمتری به دفاتر ثبت اسناد رسمی داشته باشند. در حال حاضر افراد می‌توانند به صورت غیرحضوری کارهای خود را پیش ببرند و هم اکنون در دفاتر اسناد رسمی این موضوع را محقق کرده‌ایم و استعلام‌ها، تنظیم اسناد و بسیاری خدمات دیگر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تقریبا می‌توان گفت که اکنون هیچ کار سنتی در دفاتر انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به پرداخت ۱۰ درصد سهم کانون به صورت آنلاین بیان کرد: تحریر هر سند متعلق به کانون است، در گذشته انتهای هر ماه این مبلغ باید جمع‌آوری و به صورت فیش بانکی پرداخت و به کانون ارائه می‌شد، اما این موضوع هم اکنون به صورت آنلاین انجام می‌شود.

خندانی با اشاره به درآمد دفتر تمبر تصریح کرد: به زودی این امر محقق می‌شود و در فرآیند الکترونیک شدن این موضوع موثر خواهد بود و تا انتهای سال اقدامات متعدد دیگری در راستای الکترونیکی شدن انجام خواهد شد و می‌توانیم ادعا کنیم که در این راستا قدم موثر و بلندی برداشته ایم.