دکتر حسین حسینی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت علوم به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، در ترم آتی کلاس های عملی دانشجویانی که نیاز به حضور در خوابگاه ها نداشته باشند، به صورت حضوری برگزار شود. بر این اساس دانشجویان ساکن تهران می توانند در کلاس های عملی حضور یابند.

وی در ادامه با بیان اینکه دانشگاه تهران در ترم آینده کلاس های عملی را برای تمامی دانشجویان اعم از شهرستانی و تهرانی به صورت حضوری برگزار می کند، تصریح کرد: در حال برنامه ریزی هستیم که در ترم پیش رو ، کلاس های عملی را به صورت فشرده و حضوری برگزاری کنیم و همه دانشجویان دانشگاه اعم از ساکنین تهران و شهرستان در این کلاس ها حضور خواهند داشت و نمی شود این امکان را صرفا برای دانشجویان تهرانی فراهم کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: در ترم گذشته نیز بخشی از دانشجویان دانشگاه تهران به صورت حضوری در کلاس های عملی در دانشگاه حاضر شدند و این تمهید در شکل گسترده تر برای ترم آینده انجام خواهد شد. اما همانطور که عنوان شد کلاس ها به صورت فشرده برگزار می شوند.

دکتر حسینی تاکید کرد: دانشجویانی که در کلاس های عملی و آزمایشگاهی حضور پیدا کنند، حتما طبق برنامه زمان بندی شده و در صورت نیاز در خوابگاه اسکان داده خواهند شد. اما مدت برگزاری کلاس های عملی بستگی به نظر استاد دارد و این کلاس ها با تعداد کمتری برگزار می شوند.

وی تاکید کرد: ترم دوم سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران از دوم اسفند ماه آغاز خواهد شد که در جلسات اول مطالب تئوری مربوط به دروس عملی بیان می شود اما کلاس های عملی دانشجویان در سال جدید برگزار خواهد شد. ضمن اینکه به این ترتیب ترم پیش رو طولانی نمی شود.