محمدحسین کفراشی، رئیس مرکز ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در برنامه «صبح بخیر ایران» اظهار کرد: ٨۵ درصد از دانش آموزان در شبکه شاد فعال هستند؛ از این میزان سیستان و بلوچستان با ۴۷ درصد کمترین و قم با ٩٣ درصد بیشترین پوشش تحصیلی را دارند.

او افزود: ۶٧ درصد دانش آموزان به دلیل نداشتن تجهیزات، ٩ درصد به دلیل اشکال فنی اتصال، ٨ درصد نبود پهنای باند اینترنت و ١۶ درصد به دلایل دیگر احراز هویت نشدند.

کفراشی گفت: برای دسترسی به تبلت براساس طرح هدایت در حال تامین تجهیزات هستیم و اکنون بیش از ٢٠٠ هزار تبلت تهیه شده است.

شبکه شاد

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش ادامه داد: از بررسی ١٠۵ هزار و ٣٢٩ مدرسه دریافتیم که ١۴ و نیم درصد احراز هویت نشده اند.

کفراشی به آمار تفکیکی دانش آموزان از حیث پوشش تحصیلی به جامعه آماری ٣ هزار و ٧٧۴ مدرسه اشاره کرد و گفت: طبق آمار ١۶٨۵ دانش آموز ابتدایی، ٩٨٨ دانش آموز متوسطه اول، ٣٨٩ دانش آموز متوسطه دوم و ٧١٢ دانش آموز فنی و حرفه ای فاقد آموزش بوده اند.

او افزود: مهم‌ترین دلایل دسترسی نداشتن به آموزش، تمایل والدین به تکرار پایه به خصوص در پایه اول، اشتغال به کار دانش‌آموزان در مناطق محروم، ازدواج زودهنگام، تعطیلی خوابگاه‌های مدارس شبانه روزی و مواردی از این قبیل است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش درباره وضعیت دانش آموزان جامانده و بدون هرگونه فعالیت در شاد گفت: ۵٧ هزار و ۶٣١ دانش آموز معادل ٩ درصد جامانده از شاد هستند.

کفراشی با اشاره به پوشش تحصیلی از طریق روش های جایگزین آموزش مجازی بیان کرد: در جامعه آماری مداری بازدید شده ٢۴ درصد تحت آموزش مجازی بودند، ٣٩ درصد آموزشِ با بسته خودآموز را تجربه کرده اند، ٣١ درصد آموزش با سایر بسته های آموزشی را تجربه کرده اند و ۶/۵ درصد فاقد آموزش بودند.

او تصریح کرد: به طور کلی بیش از ٩٩ درصد دانش آموزان به حداقل های آموزشی در زیست بوم جدید دسترسی داشتند؛ هرچند ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشد، در مجموع بیش از ٩۴ درصد از سطح آموزش ها رضایت داشتند.

٩٣ درصد معلمان در شاد احراز هویت شده اند

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش درباره وضعیت معلمان در زیست بوم جدید آموزشی گفت: براساس ارزیابی انجام شده تا‌ ٣٠ بهمن، ٩٣ درصد معلمان در شاد احراز هویت شده اند و ٩٧ درصد در این شبکه عضو هستند و دلیل این اختلاف هم احراز هویت شدن برخی افراد در سال گذشته است.

او وضعیت معلمان فعال و غیرفعال در این شبکه را ارزیابی کرد و گفت: از ۴٨ هزار و ٢٨١ مورد، ٩٩/٧ درصد معلمان در فرایند آموزشی فعالیت دارند.

کفراشی درباره توزیع مقاطع تحصیلی جنسیت مدارس مورد بازدید بیان کرد: از مجموع ٢ هزار و ٨٧۵ مدرسه، یک هزار و ١٨٣ مدرسه ابتدایی، ۶٣٣ مدرسه متوسطه دوم، ٧۶٢ مدرسه متوسطه اول و ٢٩٧ مدرسه هنرستان کاردانش و فنی و حرفه ای بودند همچنین از لحاظ توزیع جنسیتی یک هزار و ١۶۶ مدرسه دخترانه، یک هزار مدرسه پسرانه و ٢٩٣ مدرسه مختلط هستند.

او در پایان گفت: اولویت بازدیدها در مناطق کم برخوردار، حاشیه و محروم به لحاظ پوشش آموزشی بوده است و ارزیابی ها در سه سطح استان و منطقه مدرسه صورت گرفت که شامل ٣٢ استان، ٧١۴ منطقه و ۵ هزار و ٣٣٩ مدرسه می شود.