علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه برخی تعیین رقم سبد معیشت کارگران را خیانت عنوان کردند گفت: رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مزد سال ۹۹ حتی اگر ۱۰ سال دیگر تصویب شود، منابع را برای ما دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: قرار شد نشستی را با هیأت دیوان عدالت اداری داشته باشیم که احتمالا اوایل هفته آینده خواهد بود.

او با بیان اینکه هیچ کدام از ارقام مطرح شده در خصوص دستمزد مورد تأیید ما نیست، افزود: تا زمانی که نظر گروه کارفرمایی و دولت را برای روز سه شنبه ندانیم، ما نمی توانیم مبلغی را برای دستمزد مطرح کنیم.

خدایی با بیان اینکه رئیس فراکسیون مجلس از وزیر کار قول گرفته که در مصوبه مزدی امسال حتما امضای یکی از طرفین پای برگه باشد، گفت:  اگر این اتفاق رخ دهد دیگر بدون تایید گروه کارگری نمی توانند مصوبه را تصویب کنند، این اتفاق خوبی خواهد بود و قدرت چانه زنی نیز افزایش پیدا می کند.

او ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس رایزنی کردند که مزد منطقه ای شود و بنده چند روز درگیر این مساله هستم که با نمایندگان مجلس صحبت کنم.