محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با اشاره به وجود گود‌های پرخطر در پایتخت و اهمیت آن در سیستم مدیریت شهری، اظهار کرد: حدود ۳۷۵ گود پرخطر در تهران وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آن‌ها از حالت خطر خارج شدند.

وی ادامه داد: ما نگران بودیم که وجود این گود‌ها به مردم خسارت و آسیب وارد کند به خاطر همین شهرداری مناطق ۲۲ گانه را ملزم کردیم تا اخطار‌های قانونی را به گود‌های پرخطر بدهند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تصریح کرد: افرادی که به اخطار‌های ما توجه نکردند باید این موضوع را در دستور کار خود قرار بدهند و این گود‌ها را در اسرع وقت پر کنند.

سالاری اضافه کرد: اخیرا ۱۸ گود در ۲ ماه گذشته پر شده و اگر بهانه‌ای از سوی شهرداری هم وجود دارد لازم است برطرف شود تا این گود‌ها از حالت خطرناک بودن در بیایند، همچنین آن‌هایی که شروع به پر کردن گود‌ها هم نکردند شهرداری مکلف است که از محل ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، این گود‌ها را از آن حالت خارج کند.

وی تاکید کرد: با اینکه محل اعتبار شهرداری‌ها کم است، اما در رویارویی با حقوق عمومی ما وظیفه داریم که این موضوع را بررسی کنیم، البته برخی مناطق کارنامه بسیار خوبی از خود به جا گذاشته‌اند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: بعضی از شهرداری‌ها متأسفانه به این رویکرد کمیسیون معماری و شهرسازی توجهی نداشتند، به همین دلیل ما در حال جمع بندی یک گزارشی از کارنامه تک تک مناطق هستیم که به زودی در صحن شورای شهر اعلام خواهیم کرد.

سالاری گفت: همچنین از شهردار تهران می‌خواهیم که با افرادی که به حقوق عمومی و شهروندی بی توجهی می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشد.

وی در پایان هشداد داد: مدیریت شهری قطعاً بین حقوق عامه و حقوق خصوصی، حقوق عامه را ترجیح می‌دهد، بنابراین صاحبان گود‌های رها شده در سطح مناطق ۲۲ گانه، این هشدار مدیریت شهری پنجم را جدی بگیرند و خودشان اقدامات لازم برای مقاوم سازی را انجام دهند.