اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر  در پاسخ به این پرسش که«قانون جدید مبارزه با مواد مخدر چه ویژگی دارد؟»،اظهار داشت:  ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان، خرده فروشان، توزیع کنندگان و نگهداری مدت زمان مواد مخدر، معتادان، کار آموزی و اشتغال از جمله محورهای اصلی اصلاحات اعمال شده در قانون جدید است؛همچنین اقدامات پیشگیرانه و الزام همه دستگاه‌ها نسبت به آن مورد توجه قرار گرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که «برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ساماندهی معتادان متجاهر در شهرها چیست؟»،گفت:بنده نمی‌گویم که این وضعیت به صفر رسیده، اما بیش از 70 درصد معتادان متجاهر ساماندهی شده‌اند؛این تعداد معتادان متجاهر باقی مانده نیز با اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر و ایجاد مراکز نگهداری، در سال 1400 به 90 درصد ساماندهی می‌رسد.