مجتبی شکری، شهردار منطقه 13 تهران درباره ممنوعیت فعالیت کارگاه های ساختمانی دارای مزاحمت های صوتی در روز های جمعه اظهارداشت: با اتخاذ تمهیداتی از سوی معاونت شهرسازی و معماری  برای کنترل و نگهداشت کارگاه های ساختمانی املاک در حال ساخت، شهرداران نواحی چهارگانه ضمن گشت زنی مستمر در محدوده، نسبت به ممانعت موارد خلاف شناسایی شده  اقدام می کنند. 

وی با بیان اینکه تا کنون، ۴۰۵ اخطار در نواحی چهارگانه به کارگاه های ساختمانی ابلاغ شده است، توضیح داد: با توجه به شناور بودن عملکرد جلوگیری از فعالیت های مزاحمت ساز، اخطار های صادره به صورت عمومی طراحی و با امضا شهرداران نواحی، در اختیار عوامل شهربان قرار می گیرد که به محض شناسایی، اخطار فوری و آنی به صاحبین کارگاه ساختمانی ارائه می شود.

به گفته شهردار منطقه 13 از آغاز اجرای طرح تاکنون، نسبت به جلوگیری از عملیات ساختمانی ده ها  کارگاه در حال فعالیت اقدام شده و روند مذکور به صورت مکرر و روزانه ادامه می یابد.

شکری هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از آلودگی صوتی ، ایجاد آرامش و آسایش بیشتر برای شهروندان برشمرد و یادآور شد: با  توجه به آنالیز درخواست های مردمی در سامانه۱۳۷، اجرای این طرح منجر به کاهش پیام ها در زمینه آلودگی صوتی محیطی شده است.