واژه کارچاق کن‌ها شاید برای همه ما آشنا باشد، کارچاق کن اصولاً به افرادی گفته می‌شود که به دروغ خود را صاحب نفوذ و دارای مشاغل دولتی معرفی می‌کنند.

اما بر اساس قانون کارچاق کن‌ها مجرم هستند و به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهند شد و در قانون مجازات اسلامی درباره کارچاق کن‌ها و مجازاتی که آن‌ها باید تحمل کنند صحبت شده است.

بر اساس ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی هر کسی بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشکری معرفی کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

همچنین در این قانون گفته شده اگر فرد برای انجام عمل خود برده‌ای را جلب کند علاوه بر مجازات‌هایی که گفته شد به مجازات جعل سند هم محکوم می‌شود.

در صورت جعل برگه و انجام این عمل متقلبانه فرد به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و شلاق محکوم می‌شود.