محسن حاجی‌میرزایی امروز در نشست با دانش‌آموزان منتخب استان آذربایجان‌شرقی (کیفیت آموزشی در زیست‌بوم جدید)  با تأکید بر اینکه خلاقیت، نوآورى و ظرفیت‌های ذهنی انسان‌ها در تغییرات بروز می‌دهد،  اظهار داشت: با آمدن ویروس کرونا در معرض یک تغییر بزرگ جهانی قرار داریم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کرونا همه مناسبات جمعی را تحت تأثیر قرار داده و به آموزش ضربه اساسی زده است، افزود: تلاش ما این است که جلوی افت آموزش را در تأثیرپذیری از شرایط شیوع کرونا را بگیریم.

وی با بیان اینکه فضای مجازی در کنار همه تهدیدات خود، فرصت‌های طلایی نیز ایجاد کرده است، متذکر شد: ما باید در عرصه فضای مجازی خودمان را تقویت کنیم؛ چرا که آینده در این فضا اتفاق می‌افتد.

به گفته وزیر آموزش و پرورش، تعادل‌های جدیدی که بعد از کرونا شکل می‌گیرد، باید با کیفیت مطلوب و برنامه‌ریزی انجام شده توسط ما شکل بگیرد.

حاجی‌میرزایی در ادامه بیان کرد: نگرش ما به مقوله تعلیم و تربیت باید تغییر کند، ما در آموزش، با انباشت اطلاعات مواجه بودیم که در حال تغییر آن هستیم.

وی خاطرنشان کرد: سند تحول بنیادین براى سمت و سو دادن به این نظام آموزشی است و هدف، تربیت دانش‌آموزان خلاق و جامعه‌پذیر و آینده‌ساز است.

وزیر آموزش و پرورش با یادآوری اینکه همه مفاهیم درسی ذیل تربیت است، گفت: هر مدرسه کانونى است برای فهمیدن و هر درس موضوع یک سنجش است.

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه شبکه شاد و تلویزیون ابزارهای در دستان معلم است، تصریح کرد: نقش معلم در جامعه قابل کاهش و حذف شدن نیست.

وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: آموزش و پرورش سامانه‌های زیادی دارد که در حال تجمیع آنها در یک سامانه جامع هستیم.