محکومیت طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری ، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلندبالای تحصیل شده قطعی شده است.