ساعت رسمی کشور طبق مصوبه ۱۳۸۶  مجلس شورای اسلامی ، در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هر سال یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به وضعیت سابق برگردانده می‌شود.