در یک مقاله که در نشریه علمی Annals of Internal Medicine منتشر شده است، پزشکان دانشگاه نیویورک به این موضوع پرداخته‌اند که پس از انجام واکسیناسیون ، مردم کم‌تر اقدامات پیشگیرانه از جمله استفاده از ماسک یا فاصله‌گذاری فیزیکی را انجام می‌دهند و به امنیت کاذب رسیدن به ایمنی گله‌ای را حس می‌کنند. این مسئله موجب افزایش تعداد مبتلایان شده است.

◽️ این مسئله به‌علت اثر پلتزمن رخ داده است. برای پیش‌گیری از این مسئله، باید به مردم این حقایق را گوشزد کرد:

۱- ایمنی در اثر واکسن به‌سرعت پس از تزریق دوز اول و حتی دوز دوم به‌دست نمی‌آید. ایمنی حداکثر نیاز به چندین هفته زمان پس از تزریق واکسن دوم دارد.

۲- ایمنی در اثر واکسن کامل نیست، اما خطر گرفتن بیماری یا مرگ‌ومیر به‌صورت قابل ملاحظه‌ای پایین خواهد آمد.

۳- همه واکسن‌ها به یک میزان موثر نیستند.

۴- همه واکسن‌ها علیه همه گونه‌های ویروس SARS-CoV-2 کارامد نیستند.