اقتصاد
  • سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکامی جداگانه، سرپرست پژوهشکده امور اقتصادی، مشاور وزیر و سرپرست صندوق تامین خسارت‌های بدنی را منصوب کرد.

  • آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در نشست خبری مشترک با ارئیس جمهوری اتریش در وین تاکید کرد که "جنگ بی معنی" در اوکراین "باعث ویرانی، خرابی و رنج عظیم در این کشور شده" و تاثیر زیادی بر "غذا، انرژی و اقتصاد" اوکراین داشته است.

  • سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار کمک مجلس به منظور تعیین ضمانت اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های لوکس شد.

  • ساندرز طی یک سخنرانی در اندیشکده بنیاد رزولوشن این کشور گفت: احتمالاً‌ تورم پیش بینی شده توسط بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ‌های بهره بیشتر خواهد بود.

  • رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: اختصاص ارز دولتی به جایی که مد نظر دولت بود اصابت نمی‌کرد، بنا بر این بود که اگر ما با آن ارز، گندم می‌خریم، در نهایت در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد اما ارز تخصیصی و در واقع بخشی از خرید انجام شده به وسیله قاچاق از کشور خارج می‌شود.

  • سیاست خارجی و اقتـصادی آمریکا از زمان جرج واشنگتن تاکنون یک دکترین مشخص داشت و آن هم ایجاد انحصارهای بزرگ آمریکایی از طریق سیاست‌هایی همچون اصل ۴ ترومن برای قبضه اقتصاد کشورهای جهان سوم بود.