سید امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام اظهار کرد: مقام معظم رهبری به سوق داده شدن کمک‌های مومنانه به سمت اشتغال و تولید تأکید داشتند.

او با بیان اینکه تلاش کردیم در کنار کمک‌های مومنانه‌ی معیشتی و حمایتی باتوجه به نام گذاری شعار امسال، مردم بتوانند منابع خرد خود را به کار بگیرند، گفت: برنامه ریزی خوبی در بنیاد برکت برای این اقدام انجام شده است.

مدنی با باین اینکه به زودی پویش برکت همدلی را برگزار خواهیم کرد گفت: این پویش طوری طراحی شده که مردم می‌توانند به صورت مومنانه کمکهای حمایتی داشته باشند.

او با بیان اینکه که این حمایت می‌تواند از طرحی باشد که خودشان به آن علاقه‌مندند و در نقطه‌ای از کشور باشد که خودشان می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، بیان کرد: مردم می‌توانند غیر از بحث حمایتی به صورت قرض الحسنه منابعی را در اختیار واحد‌های تولیدی قرار دهند.

مدیرعامل بنیاد برکت تصریح کرد: این امکان برای حمایت کنندگان وجود دارد که اگر با همکاری بانک‌های عامل اعلام کنند، می‌خواهند منابعشان ظرف یکسال به آن‌ها برگردد، این امر محقق شود.

او بیان کرد: این پویش بعد از شبهای قدر به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

مدنی با بیان اینکه پیش بینی ما این است که بیش از ۲ هزار میلیارد ریال در این حوزه بتوانیم جذب منابع مردمی داشته باشیم، گفت: طریقه مشارکت مردم در این پویش به زودی از طریق سایت‌ها و درگاه‌های رسمی بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام اعلام خواهد شد.