مجید باجلان رئیس قرارگاه اطعام مهدوی کمیته امداد امام خمینی (ره)  اظهار کرد: در روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان ۱۰ میلیون و ۴۰ هزار و ۳۰۹ غذای گرم میان نیازمندان توزیع شد.

او با بیان اینکه در این روز ۲ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۴۴ افطاری به دست نیازمندان رسید، گفت: یک میلیون و ۳۱۵ هزار و ۹۳۲ بسته معیشتی به دست نیازمندان مناطق روستایی و صعب العبور رسید.

باجلان افزود: در روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان ۱۰ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۲۵۰ غذای گرم میان نیازمندان توزیع شد و ۲ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۹۱۴ افطاری به دست نیازمندان رسید تا روزه خود را با آن باز کنند.

رئیس قرارگاه اطعام مهدوی کمیته امداد بیان کرد: یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۹۳۸ بسته معیشتی به مناطق روستایی و صعب العبور ارسال شد و میان نیازمندان آن مناطق توزیع شد.