در ۵ روز آینده جوی پایدار و آسمانی صاف همراه با افزایش دما در اغلب نقاط کشور پیش‌بینی می‌شود.

دما امروز در استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل بین ۶ تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد. همچنین دمای هوا سه‌شنبه در اردبیل و چهارشنبه در سواحل دریای خزر به سبب وزش باد گرم جنوبی بین ۵ تا ۸ درجه افزایش می‌یابد. پنجشنبه مجدد با توجه به شمالی شدن جریان های، دمای هوا در سواحل دریای خزر و اردبیل بین ۵ تا ۸ درجه کاهش خواهد یافت. در سایر مناطق کشور توده هوای به نسبت گرم تا پنج روز آینده همچنان مستقر خواهد بود.

امروز و فردا در برخی نقاط استان‌های ساحلی دریای خزر بارش خفیف باران و در ارتفاعات آن‌ها رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

دوشنبه و سه‌شنبه در شرق کشور به ویژه منطقه زابل و شرق کرمان و از پنجشنبه در خوزستان سرعت وزش باد افزایش یافته و با احتمال خیزش گرد و خاک همراه خواهد بود. این وضعیت سه شنبه و چهارشنبه در بخش‌هایی از شمال غرب و غرب کشور نیز پیش بینی می‌شود.

آسمان تهران صاف و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.