وحید قبادی دانا معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور  در بازدید از مرکز خدمات روزانه زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی راه نوین اظهار کرد: برای زنان آسیب دیده اجتماعی که راه نوین را انتخاب کردند و تغییر مسیر داده اند این راه، راهی برای بازگشت به جامعه و خانواده است .

وی افزود: مبلغ۱۰۰میلیون تومان وام اشتغال برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی از محل بند ب تبصره۱۶ اختصاص پیدا می‌کند. این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه برای ایجاد اشتغال های پایدار می‌تواند در نظر گرفته شود.

قبادی دانا بیان کرد: امیدواریم این امر وسیله ای باشد برای کمک به زنان آسیب دیده اجتماعی تا بتوانند راه جدیدی را برای زندگی در درون خانواده و در بستر جامعه تجربه کنند.