انتخاب واحد دوره تابستان دانشگاه آزاد اسلامی از امروز (شنبه ۲۶ تیر) آغاز شد. براساس تقویم زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir براساس راهنمای انتخاب واحد اقدام به ثبت درخواست اولیه برای انتخاب واحد ترم تابستان و پرداخت شهریه می‌کنند و پس از فعال شدن فرآیند انتخاب واحد، از امروز شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (مطابق جدول زمانبندی) می‌توانند نسبت به اخذ دروس انتخابی در دوره تابستان اقدام کنند.

براساس روال جدید (فعال کردن خدمات مبتنی بر درخواست) دانشجویان لازم بود قبل از فرآیند انتخاب دروس دوره تابستان، اقدام به ثبت درخواست اولیه برای کنترل مجاز بودن به انتخاب واحد و پرداخت شهریه کنند تا در روز انتخاب واحد صرفاً اقدام به ثبت دروس خود کنند. این امر در جهت تسهیل در فرآیند پرداخت شهریه و انتخاب دروس برای دانشجویان درنظر گرفته شده بود.

گفتنی است؛ در روز انتخاب واحد بعد از ثبت درخواست دانشجویان و پرداخت شهریه، دسترسی برای انتخاب دروس فراهم می‌شود و پیام مربوطه از طریق پیام رسان نیز به دانشجو ارسال خواهد شد.

برنامه زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان دانشگاه آزاد اسلامی  به شرح زیر است:

آغاز انتخاب واحد دوره تابستان دانشگاه آزاد از امروز