معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی پیامی از شهروندان خواست تا پیش از انجام معاملات ملکی به موارد قانونی توجه داشته باشند و هشدارهای لازم درباره نکات مهم را مورد توجه قرار دهند.

متن پیام قوه قضاییه به شرح زیر است:

پیش از انجام معاملات ملکی با مراجعه به دفتر اسناد رسمی  و ارائه پلاک ثبتی، از آخرین مالک ، وضعیت توقیفی و ممنوع المعامله نبودن مالک و... اطمینان حاصل نمایید.

هشدار پیامکی قوه قضائیه درباره انجام معاملات ملکی