در نخستین جلسه این هیات که صبح امروز دوشنبه، 22 شهریورماه 1400، به ریاست دکتر محمدمهدی اسماعیلی برگزار شد، علاوه بر بررسی محتوایی رسانه‌ها، شماری از درخواست‌های صدور مجوز فعالیت و نیز تغییر وضعیت رسانه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بررسی‌های لازم، با صدور مجوز برای 150 رسانه و تغییر وضعیت 130 رسانه موافقت شد.