محمدامین توکلی زاده صبح امروز در حاشیه بازدید از منطقه ۱۶ تهران که پنجشنبه‌ها تحت عنوان "قرارخدمت" انجام می‌شود با اشاره به وضعیت این منطقه از لحاظ آسیب‌های اجتماعی گفت: یکی از آسیب‌های اجتماعی منطقه ۱۶ که در حال حاضر، اهالی منطقه و حتی خود شهروندان آسیب دیده را درمانده کرده است؛ حضور تعداد زیادی از متجاهرین و معتادین در کف خیابان‌ها، بوستان‌ها و محلات است.

وی با بیان اینکه پیش از این قرار بود یک سوله‌ بزرگ برای اسکان و نگهداری این متجاهرین ایجاد شود که بنا به دلایلی متوقف شد افزود: وضعیت محل اسکان، فعال کردن و حل مشکلات پیش روی آن در خصوص وضعیت این شهروندان آسیب دیده را پیگیری می‌کنم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: در حال حاضر مشکلات منطقه فهرست بندی شده است و با دسته بندی‌های مشخص آن‌ها را به سمت مراکز هدایت کردیم؛ بیماران و افرادی که مشکلات حاد جسمی دارند و دچار زخم‌های عمیق هستند را هم برای درمان و پیشگیری از شیوع بیماری در منطقه و سامان دهی به مراکز بهداری، انتقال دادیم.

معتادان تهران شناسایی و ساماندهی می‌شوند


وی در ادامه افزود: شهرداری تهران، وضعیت این جمعیت از شهروندان آسیب پذیر را طی چندین مرحله ساماندهی می‌کند، اما صرف ساماندهی اولویت ما نیست، بلکه این شرایط نیازمند مراحلی است که شهروندان آسیب دیده را به آغوش جامعه بازگرداند و آن‌ها را به عنوان یک موجود اضافی از شهر تهران و جامعه طرد نکند.


توکلی زاده درباره این مراحل اینگونه اشاره کرد: مراحل ما برای بهبود شرایط شهروندان آسیب دیده شامل هویت یابی و شناسایی، سم زدایی و درمان، بازسازی شخصیتی و روحی، مهارت آموزی، بازگرداندن به آغوش خانواده، بازگردانی به جامعه با یک شغل آبرومند و در آخر نظارت است.