دوش گرفتن روزانه به حفظ بهداشت بدن کمک می کند. اما دوش آب گرم مفید است یا سرد(خنک)؟ با مراجعه به اینفوگرافیک زیر با فواید دوش آب سرد آشنا شوید.

 دوش آب سرد چه فوایدی دارد؟