علیرضا زاکانی شهردار تهران با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در توئیتر اظهارداشت: اقتدار موشکی امروز کشور را ناشی از مجاهدت های شهید حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران دانست.

وی افزود: شهید طهرانی مقدم اهل ایمان و استقامت بود. ما امروز امنیت و اقتدار موشکی خود را مدیون مجاهدت‌های این شهید عزیز هستیم.

نظر شهردار تهران درباره اقتدار موشکی کشور/راز موفقیت شهید طهرانی مقدم

‌راز موفقیت حاج حسن اخلاص، توسل به اهل بیت، باور ما می توانیم و اراده و پشتکارش بود.