اختلالات روانی علت اصلی آتش‌زدن خودرو‌های ستارخان

سردار حسین رحیمی ، رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: دلیل اصلی اقدامات افرادی که چند شب پیش در خیابان ستارخان خودرو‌ها را آتش زده‌اند و تا به حال دستگیر شده‌اند، خصومت شخصی یا رفتار‌های هنجارشکنانه خارج از اراده بوده است.

به گفته رحیمی، فردی که در ستارخان به آتش زدن خودرو‌ها اقدام کرده، شناسایی شده که تحت تعقیب پلیس است و قطعاً دستگیر خواهد شد. ظاهراً این فرد به آتش زدن یک خودرو اقدام کرده که به دنبال آن مابقی خودرو‌ها هم خسارت دیده‌اند. به یک‌سری جزئیات هم درباره مسائل خانوادگی در این آتش‌سوزی رسیده‌ایم که دنبال خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات هدفمند و پیش برنامه‌ریزی شده است، گفت: خیر، بیشتر این اقدامات خصومت شخصی یا اختلالات روحی- روانی است.

اختلالات روانی علت اصلی آتش‌زدن خودرو‌های ستارخانبه گفته رئیس پلیس تهران بزرگ، بالغ‌بر ۵۰ درصد رفتار‌های اوباشگرانه به نسبت سال ۱۳۹۹ روند کاهشی داشته است.