سرهنگ عین الله جهانی  گفت: رانندگان با تعقیب خودروهای امدادی دچار چند تخلف شده و در انتهای خودرو‌های امداد سامانه‌ای جدید نصب می‌شود تا پلاک متخلفین را شناسایی کند و اعمال قانون شوند.

به گفته معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا، برای امداد رسانی بهتر خودرو‌های امدادی از طرح کوچه نجات استفاده خواهیم کرد که به تازگی مصوب شده است. در طرح کوچه نجات به جای استفاده خودرو‌های امداد از خط سبقت از فاصله‌ای که بین خط دوم و سوم ایجاد می‌شود استفاده می‌کنند. کوچه نجات خودرو‌هایی امدادی را از ترافیک سنگین نجات می‌دهد و بیشتر برای بزرگراه‌هایی که قابلیت و ظرفیت زیادی دارد ماننده بزرگراه شهید چمران در نظر گرفته شده است.

اعمال قانون خودرو‌هایی که پشت خودرو‌های امدادی حرکت کنند