تجمع اعتراضی کارمندان وزارت کار را در ویدئوی زیر می بینید.

تجمع کنندگان ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی کارکنان وزارت کار، خواستار افزایش حقوق‌ها شدند.