از امروز تا یکشنبه هفته آینده در برخی مناطق شرق و شمال شرق، جنوب شرق خصوصا زابل و دامنه‌های البرز شرقی افزایش سرعت باد داریم که در مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا می‌شود و این شرایط روز دوشنبه در اغلب نقاط کشور حاکم است.

 از امروز تا اوایل هفته آینده جوی پایدار و آسمانی صاف در اغلب نقاط کشور خواهیم داشت و تنها در برخی نقاط خراسان شمالی، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شمال خراسان رضوی رگبار پراکنده باران پیش بینی می شود.

 اواسط هفته آینده سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می شود و شمال شرق، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز را درگیر خواهد کرد.