چند روز پیش نیروی انتظامی( ناجا) که به تازگی تبدیل به فراجا شده است، چهاردهمین شهید خود در سه ماه گذشته تقدیم امنیت کشور کرد.

طبق گفته فرماندهان فراجا ، در مجموع پلیس 13 هزار شهید تقدیم کشور کرده است. با این حال ظاهرا غربت و گمنامی که با ذات شهادت عجیبن شده است، در بین شهدای مدافع وطن و مدافع امنیت بیشتر حس می شود.

این در حالی است که عموم مردم در داخل کشور نوعا فداکاری ماموران فراجا را به دلیل دریافت حس مستقیم از خدمات آنها در تامین امنیت بیشتر حس می کنند.

 

حجم ویدیو: 38.94M | مدت زمان ویدیو: 00:04:13