دکتر سعید عزیزی روانشناس و مشاور خانواده طی سخنانی در خصوص نحوه تربیت فرزندان دختر توسط والدین، گفت: اغنای کلامی در فرزندان در سنین مختلف متفاوت است، یعنی در دوران کودکی بیان ویژگی های ظاهری و زیبایی ها مهم است اما پس از آن در دوره نوجوانی بایستی ویژگی های درونی و اخلاقی و معنوی او را بیشتر مطرح کنیم. 

وی ادامه8 داد: دخترانی که به لحاظ کلامی و نوع رفتار تربیتی توسط والدین به خوبی اغناء نگردند، با ابراز محبت های دروغین افراد سودجو اغفال شده و آینده نامطمئنی برای خود رقم خواهند زد.

وی حس عاطفی در انسان ها را به سه دسته کلی تقسیم کرده و افزود: سمعی ها، بصری ها، و عاطفی ها سه دسته فرزندانی هستند که در این تقسیم بندی می گنحند، کلمات دلنشین و عاشقانه و عشق بازی با بچه ها در تربیت آنها موثر است و لذا والدین باید در این خصوص حساسیت های بیشتری به خرج دهند.

ویدئوی زیر حاوی مشاوره ای کارآمد و اجرایی در تربیت سالم و صحیح فرزندان مان است که دیدن آن نکات آموزنده ای را برای مخاطبان در بر خواهد داشت.

حجم ویدیو: 19.55M | مدت زمان ویدیو: 00:02:12