والدین
  • رئیس سابق اورژانس اجتماعی کشور گفت: بیشترین علت آزار به کودکان، مصرف مواد مخدر در والدین گزارش می شود و پس از آن دلایلی مانند سوءمصرف الکل، بیماری روانی، عقب‌ماندگی ذهنی، بیماری جسمی آزاردهنده، تندخویی و پرخاشگری، انتظار پیروی بی‌چون و چرای کودک، مشکل جسمی کودک، انحراف جسمی و جنسی فرد آزاردهنده، بهانه‌گیری بی‌مورد و بیکاری باعث آزار رساندن به کودکان می شود.

  • خود پدر و مادرها هستند که فرزندانی متوقع تحویل جامعه می دهند. قبل از بارداری می گویند تا منزلمان را بزرگتر نکنیم بچه دار نمی شویم و بعد از اینکه خانه شان را تبدیل به احسن کردند با آمدن بچه اتاق کودک را پر از اسباب بازی می کنند طوری که جا برای سوزن انداختن هم نیست چه رسد به بازی کردن!

  • تصور یک خانواده آرمانی که همه عاشق هم هستند و کودکان از صبح تا شب قربان صدقه هم می‌روند کار ساده‌ای نیست. در ارتباطات یک خانواده، عشق هست، کدورت هم هست، دوستی هست، دعوا هم هست.

  • معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر نقش والدین در خصوص کنترل مشق شب کودکشان بسیار پررنگ است، ادامه داد: بسیاری از اوقات خانواده‌ها در منزل با فرزند محصلشان بر سر انجام تکالیف کشمکش دارند و این کشمکش باعث آزردگی روحی کودک و والدینش می‌شود.

  • با شروع فصل سرما یکی از مخاطراتی که کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کند گرایش به خودکشی است. براساس گزارش‌ها و شواهد در ماه‌های سرد سال، آمار اقدام به خودکشی افزایش می‌یابد.