آسیب مغزی (Brain injury) نوعی آسیب است که در مغز یک موجود زنده رخ می‌دهد. آسیب‌های مغزی را می‌توان به چند طریق طبقه‌بندی کرد. آسیب مغزی اولیه و ثانویه اشاره به فرایندهای آسیب و آسیب مغزی متمرکز و پراکنده اشاره به دامنه یا موقعیت آسیب مغزی دارند. ترمیم آسیب مغزی یکی از دلهره‌آورترین چالش‌های پزشکی است. افرادی که دچار آسیب‌های مغزی تروماتیک/ ضربه مغزی شده‌اند، ممکن است در طول زندگی عواقب ناشی از این ضربه را تجربه کنند. 

آیا می‌توان بافت آسیب دیده مغز را ترمیم کرد؟

بافت مغز به‌طور باورنکردنی انعطاف‌پذیر است و می‌تواند ترمیم شود، اما التهاب و زخمی که در اثر آسیب ایجاد می‌شود، می‌تواند مانع از این امر شود.

در یک مطالعه جدید، پژوهشگران دانشگاه ملی تسینگ هوآ تایوان به سرپرستی "شانگ هو هو"، میکروژلی را توسعه داده‌اند که از روند از بین رفتن بافت مغز پس از آسیب شدید محافظت می‌کند و ترمیم عملکرد عصب‌ها را بهبود می‌بخشد. پژوهشگران این مطالعه با استفاده از آزمایش‌ها روی مدل‌های موش نشان دادند که این میکروژل تزریقی در عرض ۲ هفته تشکیل رگ‌های خونی را ۲۵۰ درصد بهبود می‌بخشد. این میکروژل ها می‌توانند در کلینیک‌ها در بخش عصب درمانی استفاده شوند.

میکروژل‌های ترمیم‌کننده آسیب‌های مغزی

نتایج این پژوهش در مجله" Nature Communications "منتشر شده است.