شروع تحقیقات دادستانی تهران درخصوص شبکه‌های ضد ایرانی

 به نقل از ستاد حقوق بشر ، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران‌، اعلام کرد: دادستانی تهران با تشکیل پرونده ای، تحقیقات درخصوص نقش شبکه های فارسی زبان ضد ایرانی در اغتشاشات را آغاز کرد.

وی افزود: جزئیات بیشتر در این خصوص، متعاقبا اعلام خواهد شد.

62456108