ساعت کاری ادارات، بانکها، اصناف و بازار و دانشگاهها از ۱ مهر ۱۴۰۲

جزئیات کامل تغییر ساعت کاری ادارات، بانک‌ها، اصناف و بازاریان اعلام شد.

ادارات و واحدهای ستادی از ساعت ۷ تا ۹ صبح (شناور هستند ) شروع به کار خواهند  کرد  واحدهای استانی از ساعت ۷ صبح شروع‌به‌کار خواهند کرد.

ساعت شروع مدارس ۷:۳۰ صبح است 

واحدهای نظامی و انتظامی از ساعت ۶:۳۰، واحدهای صنعتی از ساعت ۷

بانک‌ها هم از ۷ آماده‌به‌خدمت هستند و ارباب‌رجوع از ساعت ۷:۳۰ می‌تواند مراجعه کند.

مراکز آموزش عالی ساعت ۸ و اصناف و بازاریان هم از ساعت ۹:۳۰ آغاز‌به‌کار خواهند کرد.