به گزارش افکارنیوز، سیدعبدالله عمادی در گفتوگو با فارس؛ با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی بیمه با حضور وزرای بهداشت و درمان و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در این جلسه که نمایندگان سازمانهای بیمهگر نیز وجود داشتند موضوع افزایش تعرفههای درمانی بررسی شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های درمانی به تصویب رسید که از هفته آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار فارس در حالی در جلسه امروز افزایش ۲۰ درصد تعرفههای درمانی به تصویب رسید که پیش از این وزارت بهداشت و درمان افزایش ۲۵ را پیشنهاد داده بود.