ماجرای تخریب ۶۰ ویلای غیرمجاز ۸۰ میلیارد تومانی

رئیس قوه‌قضائیه گفت: در اسفندماه بیش از ۶۰ ویلای غیرمجاز که هرکدام ۸۰ میلیارد تومان پیش‌فروش شده بودند را تخریب کردیم و در زمین‌هایشان درخت کاشتیم.