میزان دقیق افزایش حقوق فرهنگیان با رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۳

این رتبه بندی می‌تواند به عنوان یک ابزار ارزیابی و مقایسه عملکرد معلمان در یک سطح مشخص از آموزش و پرورش استفاده شود و به مدیران و سیاستگذاران در تصمیم گیری‌های مربوط به ارتقای معلمان و توسعه سیاست‌های آموزشی کمک می‌کند.​

هدف اصلی این رتبه بندی، بهبود کیفیت آموزش و پرورش و افزایش عملکرد معلمان است. رتبه‌های مختلف در سال ۱۴۰۳ چقدر به حقوق فرهنگیان جدید الاستخدامی اضافه خواهد کرد:

فرهنگیان بخوانند: یک امتیاز جدید در رتبه بندی فرهنگیان

رتبه آموزشیار

 لیسانس: حدود ۲،۳۵۰،۰۰۰ تومان

فوق لیسانس: حدود ۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان

رتبه مربی معلم

لیسانس: حدود ۲،۹۰۰،۰۰۰ تومان

فوق لیسانس: حدود ۳،۱۵۰،۰۰۰ تومان

رتبه استادیار معلم

لیسانس: حدود ۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان

فوق لیسانس: حدود ۳،۷۵۰،۰۰۰ تومان