ارسال پیامک به اتباع مجاز

سازمان ملی مهاجرت در این اطلاعیه از اتباع و مهاجران خارجی مجاز خواسته است در اسرع وقت موارد درخواستی داخل پیامک را تکمیل و ارسال کنند.

متن ارسالی به این شرح است: تبعه گرامی با شناسه یکتا... برای صدور کارت هوشمند باید پس از ثبت نام و ورود به سامانه سهما به آدرس www.irmigrationorg.ir حداکثر تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ کد …... را در قسمت اعتبارسنجی صدور کارت هوشمند وارد کنند.

سازمان ملی مهاجرت تاکید کرده است: اقدام نکردن این افراد به منزله حضور نداشتن تلقی می‌شود و هیچ خدماتی به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

ارسال پیامک به اتباع مجاز