لحظه به آغوش کشیده شدن «یسنا» توسط مادرش

یسنا دختر ۴ ساله کلاله‌ای بعد از پیدا شدن توسط تیم هلال احمر به آغوش مادرش بازگشت. این دختر بچه کلاله‌ای ۴ روز بود که مفقود شده بود. یسنا صحیح و سالم در یلی‌بودراق از روستاهای اطراف پیدا شده است.