ببینید| شغل عجیب و پولساز اطراف دادگاه‌؛ فقط ۳۶ هزار نفر در دو ماه!

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ۳۶ هزار نفر از افراد مشکوک به «شاهد حرفه‌ای» هنگام ورود و خروج به مجموعه‌های قضایی به صورت هوشمند شناسایی شده است.