به گزارش افکارنیوز، شهریاری بازپرس پرونده جنایت در خیابان گاندی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: درگیری و استفاده پلیس از گازاشک‌آور در هنگام بازسازی صحنه جرم خیابان مدنی صحت ندارد. مردم در مقابل از اقدام پلیس تشکر کرده و شعار می‌دادند.

وی با بیان اینکه هیچ اتفاق خاصی در این مراسم رخ نداد ادامه داد: جمعیت زیاد بود و موفق به بازسازی صحنه جرم نشدیم.

بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران گفت: حمله خانواده مقتول و مجروحان این حادثه به متهم نیز دروغ است و صحت ندارد.

شهریاری در پایان تأکید کرد: بازسازی صحنه جرم در حضور انبوه جمعیت امکان ندارد ولی سعی میکنیم در اولین فرصت بازسازی صحنه جرم انجام شود.