به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، علیرضا حیدری در نشست خبری امروز با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی با اصلاح قانون می خواهد منابع خود را افزایش دهد، گفت: در پیش‌نویس اصلاح قانون، افزایش حق بیمه، افزایش سن بازنشستگی، سخت تر شدن شرایط بازنشستگی و استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور و… دیده می شود که تمامی آنها به ضرر کارگران خواهد بود.

به گفته وی تامین اجتماعی این خطر را احساس کرده که با توجه به تکالیف خود در آینده به لحاظ منابع نمی تواند جوابگوی مخاطبان خود باشد به همین دلیل و با توجه به اینکه تعداد پرداخت کنندگان حق بیمه نسبت به سال های قبل کمتر و در عوض مستمری بگیران بیشتر شده است قصد دارد در اصلاح قانون این موارد را طوری تنظیم کند که با افزایش حق بیمه مشکلی برای سازمان از لحاظ اعتباری ایجاد نشود.

حیدری تاکید کرد: اعمال سیاست های اجتماعی و ا قتصادی دولتی باعثمی شود پالایش اجتماعی بهم بخورد و سازمان های بیمه گر خسارت ببینند بنابراین کاری که تامین اجتماعی شروع کرده این است که خسارت ها را متوجه نیروی کار کند.

کارشناس حقوق کار و دبیر اسبق کانون اسلامی شورای کار گفت: چنانچه هزینه های درمانی افزایش پیدا کند و مردم توان پرداخت آن را نداشته باشند در این صورت بیمه تکمیلی از خود خانواده های مستمری بگیران تامین خواهد شد و از محل منابع بیمه شده جبران بخشی از تعهدات سازمان تامین اجتماعی می شود که این موضوع خود نشان دهنده کاهش منابع سازمانی است.

وی با اشاره به اینکه در پیش نویس اصلاح قانون سطح درمان بازنشستگان یک درصد افزایش پیدا کرده و نرخ حق بیمه نیز دو درصد به سهم کارگر افزوده خواهد شد، گفت: در این شرایط تامین اجتماعی حاضر نیست درصدی به تعهدات دولت اضافه کند و تماما از جیب کارگر پرداخت می شود.

حیدری افزود: مفاد مندرج در اصلاح قانون کاملا مشخص است که تامین اجتماعی قصد دارد سطح تکالیف و تعهدات خود را کاهش و هزینه آن را بر دوش کارگر بیاندازد و هیچ بخش دیگری را نیز مشارکت نمی دهد.

این کارشناس تامین اجتماعی ادامه داد: هیچ تکلیف قانونی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی وجود ندارد و فقط ضرورت اجتماعی است که باعثشده مسئولان نسبت به بازنگری قانون تامین اجتماعی اقدام کنند.

علیرضا حیدری کارشناس حقوق کار و دبیر اسبق کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: در اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی ۵ سال به سن بازنشستگی زنان و مردان و همچنین و مشاغل سخت و زیان آور افزوده شده است همچنین درصد حق بیمه را نیز تغییر دادند.

وی افزود: در پیش نویس تامین اجتماعی مصارف و منابع خود را خانه تکانی کرده و عمده تغییرات کیفی و کمی نیز در راستای کاهش هزینه‌های خود و افزایش درآمد انجام داده است و همچنین در حوزه درمان نیز سیاست‌های تنبیهی و تشویقی در نظر گرفته شده به طوری که چنانچه به مراکز ملکی بیش از چند بار در سال مراجعه شود شخص بیمه شده جریمه خواهد شد.

به گفته حیدری تمام تغییرات ایجاد شده در پیش نویس قانون تامین اجتماعی به زیان بیمه شدگان و کارگران است.

وی با اشاره به ا نیک ه سیستم پرداخت حق بیمه فقط در ایران وجود دارد گفت: ‌فردی با یک ساعت سابقه با فردی که ۴۰ سال سابقه فعالیت دارد پس از گذشت ۱۰ سال یکسان شده و حداقل حقوق را دریافت می‌کنند در صورتی که این اصلاً درست نیست و باید برطرف شود.

وی با تاکید بر این نکته که مشمولین تامین اجتماعی شهروند درجه ۲ محسوب میشوند گفت: چندی پیش برای افراد تحت پوشش لشگری و کشوری از سوی رئیس جمهور ۱۰۰ میلیارد تومان برای بیمه طلایی آنها اختصاص داده شده در صورتی که تا کنون از این گونه اعتبارت برای بیمه شدگان تامین اجتماعی تخصیص داده نشده است مگر کارمندان با قشر کارگر تفاوتی دارند که آنها طلا هستند و ما مس.