به گزارشافکارنیوزبه نقل از دانا، دکتر حاجی فرجی در مورد شایعات مبنی بر وجود وایتکس در شیر افزود: حدود ۸میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود که از این مقدار ۵میلیون تن به صورت صنعتی و حدود ۳ میلیون تن فله‌ای و به طور مستقیم از طریق دامدار به دست مصرف کننده می‌رسد این در حالی است که دامداران در حین شستشو ظروف کمی وایتکس به آب اضافه می‌کنند چون نظارتی دقیقی بر فعالیت این دامداران وجود ندارد پس از شستشو مقداری ماده رزیدو در ظرف باقی می‌ماند و در شیر حل می‌شود. این مقدار ماده اندک حل شده در شیر به هیچ عنوان برای مصرف کننده قابل مشاهده نیست و فقط در شرایط آزمایشگاهی می‌توان به وجود آن پی برد.

رییس انجمن تغذیه ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری دانا مبنی بر اینکه آیا این موضوع از آزمایشگاه‌های سطح کشور مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است پاسخ داد: من شخصا از چند آزمایشگاه سوال کردم کدام یک از شما شیر را مورد آزمایش قرار دادید هیچ کدام پاسخی مبنی بر وجود وایتکس را تایید نکردند.

دکتر حاجی فرجی با بیان اینکه متاسفانه شایع پراکنی در خصوص وجود وایتکس در شیر حدود ۱۵ درصد مصرف شیر در کشور را کاهش داد، گفت: حدود ۱۵ سال است که کشور در زمینه فرهنگسازی مصرف شیر فعالیت دارد اما متاسفانه با شایع پراکنی بیاساس ۱۵ درصد از مصرف شیر در کشور کاهش یافت. این در حالی است که افزایش قیمت نیز حدود ۳۰ درصد در کاهش مصرف تاثیر داشته است.