به گزارش افکارنیوز، دکتر محمدحسن طریقت منفرد گفت: یارانه دارو در سال آتی پاسخگوی تامین نیازهای بیماران خواهد بود.

وی همچنین بر لزوم کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت تاکید کرد و گفت: سهم مردم در پرداخت این هزینه‌ها اکنون حدود ۶۰ درصد است که باید به ۳۰ درصد کاهش یابد.

طریقت منفرد اجرای قانون را تنها راهکار کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت خواند و گفت: قانون اولویت‌های حوزه سلامت را مشخص کرده است و امروز تقویت طب عمومی، مراقبت‌های اولیه و مباحثپیشگیرانه اولویت ما هستند که باید در چارچوب پزشک خانواده در سامانه ارجاع و فعال کردن بیمارستان‌های عمومی و دولتی محقق شود.

وی گفت: بیمارستانهای عمومی و دولتی باید فعال شوند تا بتواند خدمات بهتر و بیشتری را به مردم ارایه کنند تا افرادی که توان پرداخت هزینهها را ندارند مشکلشان در بخش دولتی حل شود.