به گزارش افکارنیوز، خونریزی مغزی زمانی روی می‌دهد که یک رگ خونی در داخل مغز پاره و دچار خونریزی شدید شود؛ ‌ تجمع خون باعثایجاد لخته می‌شود که فشار زیادی بر بافت مغز و مناطق اطراف وارد می‌کند.

درمان لخته خون در مغز تقریبا دشوار است و در ۴۰ درصد موارد می‌تواند منجر به مرگ بیمار شود.

عمل جراحی برای حذف لخته خون، رویکرد مخاطره آمیزی محسوب می‌شود و جراح مجبور است برای دسترسی به لخته، اقدام به سوراخ کردن جمجمه کند که این اقدام باعثآسیب دیدن بافت‌های سالم مغز نیز می‌شود.

با توجه به خطرات موجود، پزشکان در اغلب موارد به جای انجام عمل جراحی اقدام به تجویز داروهای ضد التهابی می‌کنند.

تیم تحقیقاتی پزشکی و مهندسی دانشگاه واندربیلت به سرپرستی پروفسور «رابرت وبستر» و «کایل ویور» دستگاه رباتیکی را ابداع کرده‌اند که شامل لوله‌ای درون لوله دیگر است.

قطر لوله بیرونی این کانول جراحی کمتر از یک بیستم اینچ است که از طریق یک سوراخ کوچک مشابه ایجاد حفره در جمجمه، در مجاورت لخته خونی قرار می‌گیرد.

با استفاده از سی تی اسکن، قسمت کنترل رباتیک کانول جراحی با دقت لوله بسیار نازک را به داخل مغز هل می‌دهد تا نوک سوزن مانند لوله وارد لخته خونی شود و انتهای دیگر لوله داخلی نیز به یک پمپ مکش خارجی متصل است.

آزمایش‌های صورت گرفته در محیط آزمایشگاهی حاکی از موفقیت ۹۲ درصدی این دستگاه رباتیک در مکش لخته خونی است.

محققان قصد دارند با افزودن روش تصویربرداری فراصوت (اولتراسوند) به دستگاه رباتیک با کمک مدل رایانهای، اقدام به تغییر شکل بافت اطراف لخته کنند تا از صحت عملکرد دستگاه در حذف لخته بدون آسیب زدن به بافتهای سالم اطمینان پیدا کنند.